MIROX producent okien i drzwi Poznań

GORĄCA PROMOCJA ZIMOWA DO -35%

GORĄCA PROMOCJA ZIMOWA DO -35%

„GORĄCA PROMOCJA ZIMOWA DO -35%”

Zdążyć przed inflacją - gwarancja ceny z 2020 r. w 2021 r.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej „GORĄCA PROMOCJA ZIMOWA DO -35%” oraz zasady jej organizacji i prowadzenia.
 2. Organizatorem akcji promocyjnej „GORĄCA PROMOCJA ZIMOWA DO -35%” jest MIROX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 104, 61-483 Poznań.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona i możliwa do pobrania na stronie internetowej www.mirox.pl oraz w biurach handlowych Organizatora na ul. Góreckiej 104, oraz na ul. Harcerskiej 10, w Poznaniu.
 4. Promocja trwa od dnia 16 listopada 2020 do dnia 30 grudnia 2020 r włącznie.
 5. Promocją objęte są wybrane produkty Organizatora, tj. okna i drzwi oparte na systemach Aluplast ID 4000, ID 5000, ID 7000 oraz ID 8000.
 6. Promocją nie są objęte okna i drzwi aluminiowe, bramy, rolety oraz inne dodatki.
 7. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, będących klientami biur handlowych.
 8. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 9. Uczestnikami Promocji stają się osoby wskazane w pkt. 7 powyżej, które dopełniły łącznie poniższych warunków:
  1. a. zakupiły w okresie od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. przynajmniej jeden z produktów wskazanych w pkt. 5, w jednym z biur handlowych.
  2. b. wyraziły zgodę na to, iż dostawa zamówionych produktów nastąpi w okresie od 25 stycznia 2021 r. do 24 kwietnia 2021 r.,
  3. c. zapłaciły z góry za całe zamówione Produkty równowartość 100% ich wartości
 10. Promocja ma charakter ogólnopolski, a jej zasady określa niniejszy Regulamin.

Formularz kontaktowy

Interesuje mnie oferta promocyjna. Proszę o kontakt w tej sprawie.

Napisz krótko jaka stolarka Cię interesuje. Jeżeli znasz wymiary okien i drzwi wpisz tutaj. Pozwoli nam to na jeszcze lepsze przygotowanie oferty promocyjnej.