MIROX producent okien i drzwi Poznań

Jak prawidłowo zamontować okna PVC?

Odnośnie montażu okien w budynkach jest niewiele konkretnych regulacji, ale wiele norm, rozporządzeń, wytycznych i publikacji, itd. Wzrastające wymagania ustawodawców odnośnie izolacji termicznej i dźwiękoszczelnej prowadzą, przynajmniej w Niemczech, w sposób obowiązkowy do „szczelnych” budynków, co należy uwzględnić m.in. przy kształtowaniu szczelin, unikaniu mostków termicznych.

Tym samym do montażu okien i drzwi w zewnętrznej powłoce budynku konieczne stają się nowe techniki i większa staranność przy uwzględnianiu wymogów fizyczno-budowlanych. Wysokie szkody budowlane, które są widoczne już przy odnawianiu „nieszczelnych” starych budowli sprawiają, że konieczne staje się uwzględnienie podstaw fizyki budowli przy montażu okien w powłoce budowli. Coraz wyższe wymagania w zakresie oszczędności energii, izolacji cieplnej oraz ochrony akustycznej wymagają w połączeniu z nowymi budynkami coraz większych środków, aby uszczelnić jeszcze dozwolone otwory w powłoce budynku bez naruszania przyjętych funkcji okiennych i otworu w budowli. Doświadczenia nabyte przez wiele generacji w montażu okien i drzwi muszą zostać uzupełnione przez nowe wiadomości.

Po wprowadzeniu kwalifikacji jakościowej RAL-GZ 716/1, która doprowadziła do dojrzałych technicznie, funkcjonujących okien i drzwi z tworzywa sztucznego o zdatności do użytkowania przekraczającej 50 lat, podręcznik montażowy ma pomoc w uniknięciu błędów wykonawczych przy montażu okien z tworzyw sztucznych, przy uwzględnieniu cech specyficznych dla materiału. Mądrość ludowa „Mądry Polak po szkodzie” może być niestety osiągnięta tylko przy ponoszeniu dużych kosztów, bo dla użytkownika tylko prawidłowo zamontowane okno jest dobrym oknem. Niniejszy podręcznik montażowy ma pomóc w uniknięciu błędów przy montażu okien i drzwi z tworzyw sztucznych. Szczególnie ma pokazać montażystom, na podstawie konkretnych przykładów możliwości rozwiązań, aby przezwyciężyć rozbieżność między teorią a rzeczywistą sytuacją na budowie. Szczegółowe przykłady mają wskazać wszystkim stronom biorącym udział w budowie znaczące środki i rzeczowe rozwiązania.

Poza tym objaśniono podstawy fizyczno - budowlane jak i przytoczono regulacje ustawowe i normatywne wraz z ich wymaganiami.

Ta publikacja zwraca się do różnych użytkowników podręcznika montażowego. Jest podzielona w taki sposób, że poszczególne rozdziały mogą być wykorzystywane w sposób zamierzony przez konkretny krąg użytkowników (np. planiści, producenci okien, montażyści).

Dlatego najważniejsze podstawy są podane w poszczególnych rozdziałach wielokrotnie, by przybliżyć je wszystkim użytkownikom także przy selektywnym zastosowaniu podręcznika montażu.

Jak prawidłowo zamontować okna PVC?
Zobacz także: 

Montaż pasywny - w warstwie docieplenia

Ten rodzaj montażu tradycyjnie wiążemy z budownictwem pasywnym. Jest to jedna z opcji tak zwanego ciepłego montażu.

Polega on na wysunięciu linii okien poza zewnętrzny obrys ścian budynku, czyli tak zwany „montaż w warstwie docieplenia”.

Z tym, że o ile zadaniem klasycznego ciepłego montażu jest zapobieganie powstawaniu mostków termicznych w szczelinie dylatacyjnej pomiędzy oknem, a murem, o tyle „montaż warstwowy w warstwie docieplenia” służy również poprawie (prostowaniu) przebiegu izoterm przez układ ściana/szczelina dylatacyjna/okno.