MIROX producent okien i drzwi Poznań

MIROX IDEAL 8000 - Nie ma lepszych okien w mieszkaniach

Oferta dwóch znanych firm - Pekabud Morasko Sp. z o.o. i UWI Inwestycje S.A., dotycząca mieszkań na osiedlu Stefana Batorego 55, już dziś ma mocną pozy­cję na poznańskim rynku mieszkaniowym. I z pewnością będzie jednym z atutów najbliższych Targów Mieszkań i Domów nowyadres.pl, które odbędą się w dniach 22-23 marca na MTP w Poznaniu.

Za nowym budynkiem wielorodzinnym na osiedlu Stefa­na Batorego przemawia szereg zalet - osiedle jest no­woczesne, estetycznie zaprojektowane, dobrze skomuni­kowane z centrum i bezpośrednio sąsiaduje z terenami zielonymi Moraska.

Jednak niepodważalną cechą naj­nowszego budynku - o numerze 55 - stawiającą go na czołowym miejscu w rankingu komfortowych mieszkań w Poznaniu - jest obecność supernowoczesnych trójszybowych okien MIROX IDEAL 8000, o bardzo dobrych właś­ciwościach akustycznych i termicznych, laureata Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Okna te, o głębokości zabudowy 85 mm, poprawiają współczynnik izolacyjności cieplnej U o aż 30 pro­cent w porównaniu do okien standardowych! Mają też wzmocnienia ze stali ocynkowanej, okucia Winkhaus AktivPilot z zaczepami antywyważeniowymi, blokadę błędnego położenia klamki i blokadę uchyłu. Zagwaran­towaniu parametrów cieplnych służą trzy szyby w ukła­dzie dwukomorowym o współczynniku 0,5 W/mkw.K, z termiczną ramką międzyszybową, zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej i w efekcie - przedłużającą żywot okien. Montowane są w systemie ciepłego monta­żu z użyciem taśm izolacyjnych.

Okna nie są jedynym wyróżnikiem budynku nr 55: wśród innowacyjnych rozwiązań budowlanych znajdziemy instalowane we wszystkich łazienkach stelaże typu Ge- berit, a na balkonach i tarasach - odporne na warunki atmosferyczne, bezpieczne i estetyczne płytki w syste­mie Dasag.

Kupujący wybierają spośród 120 lokali o powierzchni od 26 do 66 metrów kwadratowych, mogą również zamó­wić większe mieszkanie, o powierzchni do stu metrów, powstałe przy łączeniu lokali w jednym z szesnastu wa­riantów (pod ich kątem wcześniej już uwzględniono pro­wadzenie wszystkich pionów). Budynek ma wysokość od pięciu do siedmiu kondygnacji, w zależności od skrzydła, i stoi na hali garażowej, ze stu ośmioma miejscami. War­to podkreślić, że Pekabud Morasko Sp. z o.o. proponu­je swoim Klientom bardzo dobrą ofertę przygotowania mieszkań pod klucz - wówczas koszt wykończenia me­tra kwadratowego wynosi około 400 złotych netto, czyli o ponad połowę mniej, niż trzeba przyjąć w przypadku średniego kosztu dla osoby indywidualnie kupującej i montującej wyposażenie mieszkania! Mieszkania są już dostępne dla zainteresowanych, dlatego warto pospie­szyć się i udać się do prowadzącego ich sprzedaż Biura Sprzedaży UWI Inwestycje S.A.!

źródło: Głos Wielkopolski 18.03.2014

Mirox Ideal 8000 - Nie ma lepszych okien w mieszkaniach
Zobacz także: