MIROX producent okien i drzwi Poznań

Sposób na poprawę własności okna

W magazynie profiokno wydawanym przez Aluplast ukazał się bardzo ciekawy artykuł autorstwa Pana Bogdana Wójtowicza pt. ROLETY ZEWNĘTRZNE – SPOSÓB NA POPRAWĘ WŁASNOŚCI OKNA.

Własności cieplne okien stały się jedynym z najważniejszych kryteriów oceny stolarki budowlanej. Każdy producent podkreśla walory cieplne swoich wyrobów, a określenia „pasywne”, „ciepłe” czy „najcieplejsze na rynku” atakują świadomość potencjalnych inwestorów.

Jednym z ciekawszych wniosków jakie pojawiają się w artykule są wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła dla profili okien z zamontowaną roletą zewnętrzną. Obliczenia zakładają dwa warianty pancerza rolety zewnętrznej tj. pancerz ALU 39 oraz pancerz PVC 37.

Poniższa tabela prezentuje wartości współczynnika przenikania ciepła dla trzech systemów okiennych Aluplast Ideal 4000, Ideal 7000 oraz Ideal 8000 w wariancie bez rolety, z roletą ALU i roletą PVC.

 tabela prezentuje wartości współczynnika przenikania ciepła

Porównania wyników są bardzo ciekawe:

  • Okno wykonane w systemie Ideal 4000, ościeżnica 140 001 ze skrzydłem 140 020 z oszkleniem 4/16/4 o współczynniki Ug=1,0 i aluminiową ramką dystansową spełnia wymagania cieplne określone w Rozporządzeni Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013, wymagane od dnia 1 stycznia 2014 roku.
  • Doposażenie tego okna w rolety zewnętrzne pozwoli na wypełnienie wymagań określonych w tym rozporządzeniu, które wymagane są od 1 stycznia 2021 roku, a w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będące ich własnością od 1 stycznia 2019 roku,
  • Okno w systemie Ideal 7000 z szybą 0,6 ma dokładnie takie same własności cieplne jak okno w systemie Ideal 4000 z szybą 4/16/4 o współczynniku Ug=1,0 i aluminiową ramką dystansową z roletą nakładaną i pancerzem ALU.
Zobacz także: 

Fabryka Okien i Drzwi Mirox po raz kolejny współpracuje z Politechniką Poznańską

Fabryka Okien i Drzwi Mirox po raz kolejny współpracuje z Politechniką Poznańską

12 czerwca 2014 roku na Politechnice Poznańskiej odbyła się V Gala Logistyki z udziałem naszej firmy. Studenci kierunku Logistyka prowadzonego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz SOCILAPP, zaprezentowali projekt studencki realizowany w naszej fabryce w pierwszym kwartale tego roku.