MIROX producent okien i drzwi Poznań

Montaż pasywny - w warstwie docieplenia

Ten rodzaj montażu tradycyjnie wiążemy z budownictwem pasywnym. Jest to jedna z opcji tak zwanego ciepłego montażu.

Polega on na wysunięciu linii okien poza zewnętrzny obrys ścian budynku, czyli tak zwany „montaż w warstwie docieplenia”.

Z tym, że o ile zadaniem klasycznego ciepłego montażu jest zapobieganie powstawaniu mostków termicznych w szczelinie dylatacyjnej pomiędzy oknem, a murem, o tyle „montaż warstwowy w warstwie docieplenia” służy również poprawie (prostowaniu) przebiegu izoterm przez układ ściana/szczelina dylatacyjna/okno.

Istotnym jest by pamiętać, że zarówno do „ciepłego montażu” jak i „ciepłego montażu w warstwie docieplenia” trzeba się odpowiednio przygotować, a roboty montażowe zaczynają się już na etapie oględzin placu budowy i pomiarów otworów ościeży. To jest właśnie najlepszy czas do ustalenia:

  • Ostatecznych wymiarów okien
  • Odległości „wysunięcia” okien poza obrys ścian budynku
  • Doboru konsoli i łączników systemu JB-D odpowiednich do przyjętego „wysunięcia” i materiału, z którego wykonane są ściany, a także przewidywanego ciężaru konstrukcji,
  • Materiałów do uszczelnień warstwowych i sposobu ich wykorzystania
  • Sposobu przygotowania otworów ościeży do montażu

montaż pasywny

Zobacz także: 

Ciepły Montaż

Branża budowlana zmierza w kierunku energooszczędności. Nowoczesne wielokomorowe okna oraz energooszczędne szyby wymagają wysokiej jakości montażu. Źle zamontowane okna i związane z tym nieszczelności to jeden z głównych powodów ubytków ciepła z pomieszczenia.

Montaż mechaniczny

Przy wyborze stolarki okiennej zwracamy uwagę na jej parametry techniczne, by skutecznie chroniła nas przed zimnem i wilgocią. Pamiętajmy jednak, że o jej efektywności decyduje także prawidłowy montaż.

Podstawowy sposób montażu okien polega na: