MIROX producent okien i drzwi Poznań

Montaż mechaniczny

Przy wyborze stolarki okiennej zwracamy uwagę na jej parametry techniczne, by skutecznie chroniła nas przed zimnem i wilgocią. Pamiętajmy jednak, że o jej efektywności decyduje także prawidłowy montaż.

Podstawowy sposób montażu okien polega na:

1. Wypoziomowaniu ramy okna

Ramę okna ustawiamy w otworze zwracając uwagę na prawidłowy odstęp pomiędzy ramą a murem. Odległość pomiędzy ścianą a murem jest zależna od wielkości ościeżnicy okna, koloru okna itp. W dolnej części okna przykręcamy dodatkowy próg montażowy służący do zabezpieczenia okna przy transporcie oraz ułatwienia montażu parapetów. Połączenie okna ze ścianą powinno być tak wykonane, aby przy zmianach długości elementów ( np. wskutek rozszerzenia lub skurczenia termicznego), zagwarantowana była funkcjonalność okna.

2. Zamocowaniu ramy na kotwy, dyble lub śruby

Po równym ustaleniu ramy blokujemy ją klinami drewnianymi lub plastikowymi, równocześnie sprawdzając pion i poziom za pomocą poziomicy. Do mocowania okien w murze stosujemy ocynkowane kotwy ścienne lub śruby oraz tzw. dyble.

Kotwy ścienne stosujemy najczęściej w nowych budynkach, montuje się je do ościeżnicy poprzez ich mechaniczne zakleszczenie w zaczepach profilu ościeżnicy. W przypadku wymiany istniejącej stolarki najczęściej polecane są śruby lub specjalne kołki rozporowe, dzięki którym możliwy jest montaż ramy okiennej bezpośrednio w murze poprzez przewiercenie profili ościeżnicy i muru w jednej pozycji.

3. Zastosowaniu pianki poliuretanowej jako uszczelniacza

Następnie powstały luz wypełniamy pianką poliuretanową. W wypadku obróbki wykańczającej gdy pianka wyschnie, jej nadmiar usuwamy, a następnie wykonujemy obróbkę wykańczającą i maskującą połączenia okna z murem.

4. Zamontowaniu skrzydeł i wyregulowaniu ościeży

Po położeniu tynku usuwamy z ram folię ochronną i kontrolujemy funkcjonowanie okna. W razie konieczności regulujemy skrzydła i przykręcamy klamki oraz zakładamy osłonki na otwory odwadniające i okucia.Montaż standardowy jest najmniej kosztowną techniką montażu stolarki otworowej.

Ramę okna ustawiamy w otworze zwracając uwagę na prawidłowy odstęp pomiędzy ramą a murem.
W dolnej części okna przykręcamy dodatkowy próg montażowy służący do zabezpieczenia okna przy transporcie oraz ułatwienia montażu parapetów .
Połączenie okna ze ścianą powinno być tak wykonane, aby przy zmianach długości elementów ( np. wskutek rozszerzenia lub skurczenia termicznego), zagwarantowana była funkcjonalność okna.
Po równym ustaleniu ramy blokujemy ją klinami drewnianymi lub plastikowymi, równocześnie sprawdzając pion i poziom za pomocą poziomicy.
Do mocowania okien w murze stosujemy ocynkowane kotwy ścienne lub śruby oraz tzw. dyble.
W przypadku wymiany istniejącej stolarki najczęściej polecane są śruby lub specjalne kołki rozporowe, dzięki którym możliwy jest montaż ramy okiennej bezpośrednio w murze poprzez przewiercenie profili ościeżnicy i muru w jednej pozycji.
Następnie do prawidłowo zamontowanej ramy osadzamy skrzydła okienne.
Po położeniu tynku usuwamy z ram folię ochronną i kontrolujemy funkcjonowanie okna.
W razie konieczności regulujemy skrzydła i przykręcamy klamki oraz zakładamy osłonki na otwory odwadniające i okucia.
Zobacz także: 

Ciepły Montaż

Branża budowlana zmierza w kierunku energooszczędności. Nowoczesne wielokomorowe okna oraz energooszczędne szyby wymagają wysokiej jakości montażu. Źle zamontowane okna i związane z tym nieszczelności to jeden z głównych powodów ubytków ciepła z pomieszczenia.

Montaż pasywny - w warstwie docieplenia

Ten rodzaj montażu tradycyjnie wiążemy z budownictwem pasywnym. Jest to jedna z opcji tak zwanego ciepłego montażu.

Polega on na wysunięciu linii okien poza zewnętrzny obrys ścian budynku, czyli tak zwany „montaż w warstwie docieplenia”.

Z tym, że o ile zadaniem klasycznego ciepłego montażu jest zapobieganie powstawaniu mostków termicznych w szczelinie dylatacyjnej pomiędzy oknem, a murem, o tyle „montaż warstwowy w warstwie docieplenia” służy również poprawie (prostowaniu) przebiegu izoterm przez układ ściana/szczelina dylatacyjna/okno.