MIROX producent okien i drzwi Poznań

Odp. nr 1 do NR 03/2016 Nowa oferta

Odpowiedź nr 1 na zapytanie Oferenta

W związku z realizacją projektu pn. „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy „MIROX” na rynkach zagranicznych”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.4.1 Firma MIROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziela odpowiedzi na poniższe pytanie: