MIROX producent okien i drzwi Poznań

Odpowiedź nr 1 na zapytanie Oferenta

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Mirox poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową oraz zakup nowoczesnego parku maszynowego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2.,Firma MIROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziela odpowiedzi na poniższe pytanie:

Pytanie:

W związku z przygotowywaniem oferty na budowę budynku dla firmy Mirox w Pobiedziskach prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o:
1. Wskazaną w projekcie budowlanym „opinię dotyczącą podłączenia obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej” wydanej w dniu 20.01.2015 przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach.
2. Warunki techniczne podłączenia obiektu do sieci wodociągowej nr 28/2015 z dnia 18.03.2015
wydane przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach.
3.  Warunki techniczne podłączenia obiektu do kanalizacji sanitarnej nr 27/2015  z dnia
18.03.2015 wydane przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach.
4.   Warunki techniczne podłączenia obiektu do sieci gazowej.

Odpowiedź

Zamawiający zamieszcza na swojej stronie poniższe materiały:

1 „Opinię dotyczącą podłączenia obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej” wydanej w dniu 20.01.2015 przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach.
2. Warunki techniczne podłączenia obiektu do sieci wodociągowej nr 28/2015 z dnia 18.03.201 wydane przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach.
3.  Warunki techniczne podłączenia obiektu do kanalizacji sanitarnej nr 27/2015  z dnia 18.03.2015 wydane przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach.
4.   Warunki techniczne podłączenia obiektu do sieci gazowej – czekamy na warunki, jak tylko będziemy nimi dysponować opublikujemy na stronie.