MIROX producent okien i drzwi Poznań

Odpowiedź nr 2 na zapytanie Oferenta

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Mirox poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową oraz zakup nowoczesnego parku maszynowego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2.,Firma MIROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziela odpowiedzi na poniższe pytanie:

Pytanie:
1.     Czy w zakresie oferty jest opracowanie pełno branżowego Projektu Budowlanego ? Pytanie kierujemy w związku z zapisem w punkcie 17 dokumentu „Załącznik nr E do zapytania ofertowego nr 1 z dnia  25.10.2016 MS.pdf”. Jeśli zapis ten dotyczy tylko przyłącza gazowego, to prosimy o potwierdzenie tego.
2.     W nawiązaniu do zapisów Specyfikacji Technicznej (punkty 6 oraz 8) prosimy o potwierdzenie, że cała konstrukcja ma zostać opracowana w oparciu o Polskie Normy (PN) natomiast przekrycie dachu – blacha trapezowa w oparciu o Normy Europejskie (PN-EN) ?

Odpowiedź

1. Potwierdzamy, że ten zapis dotyczy tylko dla przyłącza gazowego.
2. Całość konstrukcji oraz przekrycie dachowe należy zaprojektować wg obowiązujących norm.