MIROX producent okien i drzwi Poznań

Odpowiedź nr 4 na zapytanie Oferenta

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Mirox poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową oraz zakup nowoczesnego parku maszynowego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2.,Firma MIROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytania:

1.     Prosimy o wskazanie okien wewnętrznych i drzwi dla których wymagany jest montaż kontaktronów, (sformułowanie ze Specyfikacji Technicznej „W wewnątrz budynku na wszystkich drzwiach, bramach i oknach wymagane będą kontaktrony”, wydaje się być na wyrost, np. w stosunku do drzwi do toalet);
2.     Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną poziomowanie posadzki ma być wykonane zgodnie z DIN 18202 tabela 3. Przy czym w jednym miejscu został przywołany wiersz 4, w innym wiersz 3. Prosimy o wskazanie jednoznacznych wymogów;
3.     Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie drzwi wewnętrzne za wyjątkiem jednoznacznie opisanych jako stalowe, mają być wykonane jako drzwi aluminiowe, łącznie z wewnętrznymi drzwiami do toalet, itp. (zgodnie ze Specyfikacją Techniczną);

Odpowiedzi:

1. Wszystkie okna , drzwi i bramy zewnętrzne oraz dodatkowo 3 sztuki drzwi w budynku socjalno-biurowym (w osi c – 1 szt i w osi 5 –wejścia na halę- 2 szt).

2. Poziomowanie posadzki ma być wykonane zgodnie z DIN 18202 tabela 3 wiersz 3.

3. Wszystkie drzwi wewnętrzne z wyjątkiem jednoznacznie opisanych jako stalowe, mają być wykonane jako drzwi aluminiowe, łącznie z wewnętrznymi drzwiami do toalet, itp. (zgodnie ze Specyfikacją Techniczną)