MIROX producent okien i drzwi Poznań

Odpowiedź nr 5 na zapytanie Oferenta

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Mirox poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową oraz zakup nowoczesnego parku maszynowego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2.,Firma MIROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytania:

1. Z jakiego powodu w hali produkcyjnej kategoria korozyjności dla blachy dachowej jest C3?  (Specyfikacja Techniczna, str. 10 punkt 8)  Proponujemy standardową C2.
2. Proszę podać projektowane  zatrudnienie, z podziałem na kobiet i mężczyzn, niepełnosprawnych i sprawnych, z podziałem na zmiany.
3. Zakładamy, że obiekt ma być przystosowany dla niepełnosprawnych pracowników produkcyjnych z niepełnosprawnością ruchową.
Węzły sanitarne dla pracowników muszą być przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Szatnie dla pracowników wraz z umywalniami, prysznicami i kabiną ustępową muszą być przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  Proszę o potwierdzenie że tak mamy robić.
4. Zakładamy, że pracownicy biurowi są sprawni, inaczej trzeba by zaprojektować dostęp na piętro – windę.    Proszę o potwierdzenie że tak mamy robić.

Odpowiedzi:

1.  Prosimy o pozostawienie C3 - dla hal produkcyjnych
2.  W hali produkcyjnej będzie zatrudnionych 50 osób na 2 zmianach. Pracownicy biurowi w     ilości 5 osób na jednej zmianie. Na zmianie 5 kobiet i 20 mężczyzn.
3.  Obiekt ma spełniać wszelkie wymogi zakładu pracy chronionej.
4.  Obiekt ma spełniać wszelkie wymogi zakładu pracy chronionej.