MIROX producent okien i drzwi Poznań

MIROX opinie - referencje

MIROX opinie - referencje od ZGKiM Mieroszów

Zgodnie z zawartą umową dostawy realizowane były terminowo, również do jakości dostarczonych okien nie mamy zastrzeżeń. Pracownicy MIROXu wykazali się zaangażowaniem, fachową wiedzą oraz merytorycznym podejściem.

MIROX opinie od Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku

MIROX opinie od Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku

Zakres robót obejmował wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami i obróbką ościeży oraz montaż nawiewników okiennych, w tym również na oknach już istniejących, w lokalach mieszkalnych, zamieszkałych oraz przygotowywanych do zasiedlenia, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Lębork w latach 2012 i 2013.

MIROX opinia - zaświadczenie od WAM Gdynia

MIROX opinia - zaświadczenie od WAM Gdynia

Kolejna opinia tym razem Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni zaświadcza, że Firma ,,MIROX'* Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 104 wykonała roboty budowlane, polegające na wymianie stolarki okiennej PCV wraz z nawiewnikami higrosterowanymi w zasobach Oddziału Regionalnego WAM

MIROX opinia - referencje od Urzędu Gminy Czerwonak

MIROX opinia - referencje od Urzędu Gminy Czerwonak

Urząd Gminy Czerwonak informuje, że firma „MIROX" Sp. z o o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań, wykonywała w roku 2013r. zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych Gminy Czerwonak”.

MIROX opinia - zaświadczenie od MPGM w Poznaniu

MIROX opinia - zaświadczenie od MPGM w Poznaniu

Firma MIROX realizowała wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w wskazanych poniżej nieruchomościach administrowanych przez jednostkę Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S. A. w Poznaniu, Biuro Obsługi Mieszkańców nr 2