MIROX producent okien i drzwi Poznań

Projekty UE

Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego - 04/2016

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego dotyczącego realizacji projektu pn. „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy „MIROX” na rynkach zagranicznych”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, które dotyczyło wykonania materiałów promocyjnych i informacyjnych podczas Międzynarodowych Targów  Budownictwa i Architektury  BUDMA w Poznaniu w terminie 07/02/2017-10/02/2017r.

Ogłaszamy, że zwycięzcą postepowania ofertowego została Firma:
INQ EWELINA PISZCZOROWICZ
61-131 Poznań, ul. Katowicka 67C/3

Załączniki: 

Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego nr 3 oprogramowanie

W związku zakończeniem postępowania ofertowego dotyczącego realizacji projektu pn. „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Mirox poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową oraz zakup nowoczesnego parku maszynowego” na zakup:

Zakup narzędzia do budowania raportów i analiz związanych z monitorowaniem oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem – 1 szt.

Informujemy, że wybrana została oferta firmy:

Data KoM Software &Consulting
IT Solutions
ul. Żurawinowa 35,
62-002 Suchy Las


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 oprogramowanie

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Mirox poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową oraz zakup nowoczesnego parku maszynowego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2.,Firma MIROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup narzędzia do budowania raportów i analiz związanych z monitorowaniem oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem – 1 szt.

Szczegłóy zamówienia w załączniku poniżej:

Zobacz także: 

Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego nr 3 oprogramowanie

W związku zakończeniem postępowania ofertowego dotyczącego realizacji projektu pn. „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Mirox poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową oraz zakup nowoczesnego parku maszynowego” na zakup:

Zakup narzędzia do budowania raportów i analiz związanych z monitorowaniem oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem – 1 szt.

Informujemy, że wybrana została oferta firmy:

Data KoM Software &Consulting
IT Solutions
ul. Żurawinowa 35,
62-002 Suchy Las


Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego 17.03.2017

W związku zakończeniem postępowania ofertowego dotyczącego realizacji projektu pn. "Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Mirox poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową oraz zakup nowoczesnego parku maszynowego", które dotyczyło:

Zestaw I.
1.    Automatyczne centrum tnące
2.    Automatyczne centrum obróbcze
3.    Automatyczna linia zgrzewająco-czyszcząca 2 szt.
4.    Piła dwugłowicowa

Zestaw II.
1.    Stół do okuwania skrzydeł
2.    Prasa do szklenia
3.    Urządzenie do rozdziału okien na linie szklenia
4.    Magazyn okien gotowych z urządzeniem do sortowania 1kpl.
5.    Stół do montażu rolet
6.    Stoły montażowe 11 szt.
7.    Obrotnica do okien

Zestaw III.
1.    Suwnica
2.    Chwytak do szyb

Zestaw IV.
1.Kompresor z osuszczaczem - 1 kpl.                                     

Ogłaszamy, że zwycięzcą postepowania ofertowego  w poszczególnych częściach zostały następujące firmy:

Zestaw I. ELUMATEC Polska Sp. z o.o.
Zestaw II. URBAN Polska Sp. z o.o.
Zestaw III. ELUMATEC Polska Sp. z o.o.
Zestaw IV. ALMIG Kompressoren Polska S.A.

Załączniki: 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4

W związku z realizacją projektu pn. „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy „MIROX” na rynkach zagranicznych”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.4.1 Firma MIROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaprasza do złożenia oferty na zakup następujących elementów projektu:

Wykonanie materiałów promocyjnych i informacyjnych podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury  BUDMA w Poznaniu w terminie 07/02/2017-10/02/2017r.

Zobacz także: 

Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego - 04/2016

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego dotyczącego realizacji projektu pn. „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy „MIROX” na rynkach zagranicznych”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, które dotyczyło wykonania materiałów promocyjnych i informacyjnych podczas Międzynarodowych Targów  Budownictwa i Architektury  BUDMA w Poznaniu w terminie 07/02/2017-10/02/2017r.

Ogłaszamy, że zwycięzcą postepowania ofertowego została Firma:
INQ EWELINA PISZCZOROWICZ
61-131 Poznań, ul. Katowicka 67C/3


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Mirox poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową oraz zakup nowoczesnego parku maszynowego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2.,Firma MIROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu wraz z dostawa i montażem.

Zobacz także: 

Odpowiedź nr 1 na zapytanie Oferenta - dot. 02/2016

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Mirox poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową oraz zakup nowoczesnego parku maszynowego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2.,Firma MIROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziela odpowiedzi na poniższe pytanie:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2016 Nowa oferta

W związku z realizacją projektu pn. „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy „MIROX” na rynkach zagranicznych”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.4.1 Firma MIROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu:

Udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w charakterze wystawcy – Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury  BUDMA w Poznaniu w terminie 07/02/2017-10/02/2017r.

Szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach poniżej:

Zobacz także: 

Odp. nr 1 do NR 03/2016 Nowa oferta

Odpowiedź nr 1 na zapytanie Oferenta

W związku z realizacją projektu pn. „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy „MIROX” na rynkach zagranicznych”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.4.1 Firma MIROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziela odpowiedzi na poniższe pytanie:

Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego - 03/2016 Nowa oferta

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego dotyczącego realizacji projektu pn. „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy „MIROX” na rynkach zagranicznych”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

które dotyczyło wykonania zabudowy targowej oraz montażem i demontaż stoiska o powierzchni 50 m² na międzynarodowych targach Budownictwa i Architektury  BUDMA w Poznaniu w terminie 07/02/2017-10/02/2017r.


Zapytanie ofertowe nr 03/2016

Zapytanie ofertowe nr 03/2016

Zobacz także: 

Unieważnienie postępowania ofertowego 03/2016

W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym nr 03/2016 z dnia 06/12/2016r.  Zamawiający unieważnia postępowanie ofertowe związane z realizacją projektu pn. „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy „MIROX” na rynkach zagranicznych”, na:  Wykonanie zabudowy targowej wraz z montażem i demontażem o powierzchni 50 m²,  z uwagi na nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Mirox poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową oraz zakup nowoczesnego parku maszynowego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2.,Firma MIROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na
Budowę zakładu produkcyjnego stolarki PVC i ALU w Pobiedziskach, powiat poznański w systemie Generalnego Wykonawstwa.

Zobacz także: 

Odpowiedź nr 1 na zapytanie Oferenta

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Mirox poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową oraz zakup nowoczesnego parku maszynowego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2.,Firma MIROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziela odpowiedzi na poniższe pytanie:

Odpowiedź nr 2 na zapytanie Oferenta

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Mirox poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową oraz zakup nowoczesnego parku maszynowego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2.,Firma MIROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziela odpowiedzi na poniższe pytanie:

Odpowiedź nr 3 na zapytanie Oferenta

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Mirox poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową oraz zakup nowoczesnego parku maszynowego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2.,Firma MIROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziela odpowiedzi na poniższe pytanie:

Odpowiedź nr 4 na zapytanie Oferenta

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Mirox poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową oraz zakup nowoczesnego parku maszynowego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2.,Firma MIROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

Odpowiedź nr 5 na zapytanie Oferenta

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Mirox poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową oraz zakup nowoczesnego parku maszynowego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2.,Firma MIROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego

W związku zakończeniem postępowania ofertowego dotyczącego realizacji projektu pn. „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy „MIROX” na rynkach zagranicznych”, które dotyczyło: Budowy zakładu produkcyjnego stolarki PVC i ALU w Pobiedziskach, powiat poznański w systemie Generalnego Wykonawstwa. Ogłaszamy, że zwycięzcą postepowania ofertowego została Firma Democo Poland Sp. z o.o., Ul. Sowia 6/1, 62-080 Tarnowo Podgórne


Zapytanie ofertowe nr 02/2016

W związku z realizacją projektu pn. „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy „MIROX” na rynkach zagranicznych”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.4.1 Firma MIROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaprasza do złożenia oferty na zakup następujących elementów projektu:

1.       Piła tarczowa – 1 szt.

2.       Centrum obróbcze – 1 szt.


Usprawnienie i unowocześnienie współpracy firmy MIROX SP. Z. O.O z dostawcami i odbiorcami poprzez wdrożenie systemu B2B

W ramach projektu pn. „Usprawnienie i unowocześnienie współpracy firmy MIROX SP. Z. O.O z dostawcami i odbiorcami poprzez wdrożenie systemu B2B” MIROX Sp. z o.o. planuje zakup kompleksowego systemu informatycznego umożliwiającego połączenie go z systemami partnerów i stworzenie platformy B2B. System umożliwia pracę on-line/off-line firmom wielooddziałowym, posiadającym często skomplikowany obieg dokumentów. W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesny modułowy system B2B, który w znaczący sposób wpłynie na wzrost efektywności procesów biznesowych realizowanych przez firmę MIROX i jego Partnerów. Partnerzy biorący udział w projekcie zyskają szybszy i bardziej wszechstronny dostęp do oferty firmy MIROX. Będą mogli łatwiej złożyć zamówienie, skontrolować jego stan.

Wartość dofinansowania projektu: 255 150,00 PLN Zasięg Projektu - międzynarodowy Rynek docelowy – Polska, Dania więcej informacji oraz formularz zapytania ofertowego na stronie: DOTACJE NA INNOWACJE


Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość w ramach poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 firma MIROX Sp. z o.o. pozyskała wsparcie na realizację projektu "Promocja produktów firmy MIROX na rynkach europejskich" Koszt całkowity projektu: 257 568,15 PLN Planowana dotacja: 157 053,75 PLN

więcej informacji nt. projektu