MIROX producent okien i drzwi Poznań

Promocja polskiej gospodarki - MIROX

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość w ramach poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 firma MIROX Sp. z o.o. pozyskała wsparcie na realizację projektu "Promocja produktów firmy MIROX na rynkach europejskich" Koszt całkowity projektu: 257 568,15 PLN Planowana dotacja: 157 053,75 PLN

 1. Udział w misji gospodarczej do Niemiec w roku 2013
  Termin realizacji 10-11.09.2013
 2. Druk i przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych, które dystrybuowane będą podczas działań promujących.
  Termin realizacji od 01-01-2014 do 31-01-2014 rok
 3. Udział w misji gospodarczej w Szwecji w roku 2014 podczas targów NORDBYGG w Sztokholmie
  Termin realizacji 01-03.04.2014
 4. Szkolenie pracowników działu eksportu
  Termin realizacji 13-06-2014
 5. Udział w misji gospodarczej do Francji
  Termin realizacji : listopad 2014
 6. Udział w targach BUDMA w Poznaniu w okresie 10-13.03.2015 roku
  Termin realizacji 10.03-13.03.2015