MIROX producent okien i drzwi Poznań

Unieważnienie postępowania ofertowego 03/2016

W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym nr 03/2016 z dnia 06/12/2016r.  Zamawiający unieważnia postępowanie ofertowe związane z realizacją projektu pn. „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy „MIROX” na rynkach zagranicznych”, na:  Wykonanie zabudowy targowej wraz z montażem i demontażem o powierzchni 50 m²,  z uwagi na nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia.