MIROX producent okien i drzwi Poznań

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2016 Nowa oferta

W związku z realizacją projektu pn. „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy „MIROX” na rynkach zagranicznych”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.4.1 Firma MIROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu:

Udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w charakterze wystawcy – Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury  BUDMA w Poznaniu w terminie 07/02/2017-10/02/2017r.

Szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach poniżej:

Zobacz także: 

Odp. nr 1 do NR 03/2016 Nowa oferta

Odpowiedź nr 1 na zapytanie Oferenta

W związku z realizacją projektu pn. „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy „MIROX” na rynkach zagranicznych”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.4.1 Firma MIROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziela odpowiedzi na poniższe pytanie:

Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego - 03/2016 Nowa oferta

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego dotyczącego realizacji projektu pn. „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy „MIROX” na rynkach zagranicznych”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

które dotyczyło wykonania zabudowy targowej oraz montażem i demontaż stoiska o powierzchni 50 m² na międzynarodowych targach Budownictwa i Architektury  BUDMA w Poznaniu w terminie 07/02/2017-10/02/2017r.