MIROX producent okien i drzwi Poznań

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4

W związku z realizacją projektu pn. „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy „MIROX” na rynkach zagranicznych”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.4.1 Firma MIROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaprasza do złożenia oferty na zakup następujących elementów projektu:

Wykonanie materiałów promocyjnych i informacyjnych podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury  BUDMA w Poznaniu w terminie 07/02/2017-10/02/2017r.

Zobacz także: 

Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego - 04/2016

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego dotyczącego realizacji projektu pn. „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy „MIROX” na rynkach zagranicznych”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, które dotyczyło wykonania materiałów promocyjnych i informacyjnych podczas Międzynarodowych Targów  Budownictwa i Architektury  BUDMA w Poznaniu w terminie 07/02/2017-10/02/2017r.

Ogłaszamy, że zwycięzcą postepowania ofertowego została Firma:
INQ EWELINA PISZCZOROWICZ
61-131 Poznań, ul. Katowicka 67C/3